Thông báo chuyển nhượng Quần áo quyên góp

Hiện nay, Ban Đoàn kết Thanh niên và địa bàn dân cư Thành đoàn Hà Nội có khoảng 5 tấn quần áo cũ đã lọc (người lớn, trẻ em) đang được tập kết tại số 1 Tăng Bạt Hổ - Hai Bà Trưng - Hà Nội.
Vậy ban Đoàn kết Thanh niên và địa bàn dân cư thông báo đơn vị, nhóm tình nguyện, CLB thiện nguyện nhận khuyên góp cần sử dụng đi tình nguyện, thiện nguyện vui lòng liên hệ: Đ/c Nguyễn Thị Hằng - Sđt: 0963991294.
Trân trọng cảm ơn!