Thông báo triệu tập hội viên tham gia lớp tập huấn công tác hội liên hiệp thanh niên thành phố hà nội năm 2016

Thực hiện Thông tri triệu tập số 02 TT/HHN của Ủy ban Hội Thành phố Hà Nội - Hội LHTN Việt Nam về việc triệu tập học viên tham gia lớp tập huấn Hội Liên Hiệp thanh niên Thành phố Hà Nội năm 2016, nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội LHTN cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trong thời kỳ mới. Hội Thắp lửa trái tim thông báo triệu tập Hội viên tham gia lớp tập huấn:
I, Thời gian: 02 ngày (từ ngày 15/11/2016 đến ngày 16/11/2016)
- Khai giảng lúc 8h30 ngày 15/11/2016 (thứ Ba)
II, Địa điểm: HT 501 - Nhà H1, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong
(số 220 - Đướng Láng - Đống Đa - Hà Nội)
III, Thành phần, sô lượng:
- Thành phần: Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch, Chủ nhiệm hoặc Phó chủ nhiệm các Hội, CLB trực thuộc Hội Thắp lứa trái tim, Hội viên LHO.
- Số lượng: 5 người
IV, Nội dung:
- Tổng quan về công tac Hội và phong trào thanh niên trong tình hình mới,
- Chuyên đề " Kỹ năng thu hút tập hợp thanh niên trong giai đoạn hiện nay",
- Chuyên đề: Công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới",
- Chuyên đề: "Kiến thức, kỹ năng và hành trang khởi nghiệp"
V, Kinh phí:
- Cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng được hỗ trợ tiền ăn và tài liệu thao quy định của Nhà nước.
VI, Yêu cầu:
- Học viên tham gia lớp học phải có tinh thần trách nhiệm cao và phải đảm bảo các nội dung của lớp học.
- Học viên có mặt lúc 8h00 ngày 15/11/2016 để làm thủ tục và khai giảng lớp học.
- Học viên đăng kí tham gia lớp tập huấn gửi thông tin về Hội Thắp lửa trái tim trước 17h ngày 13/11/2016 (Chủ nhật)
* MỌI ĐĂNG KÍ THAM GIA XIN LIÊN HỆ:
Đ/c Nguyễn Thị Hằng, Số điện thoại: 0963991294, Đ/c mail: hangctxhk62@gmail.com.