THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÍ THAM GIA TRẠI HUẤN LUYỆN NGUYỄN CHÍ THANH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2016

Thực hiện Công văn số 52 CV/HHN của Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội “V/v chọn cử cán bộ tham gia Trại huấn luyện Nguyễn Chí Thanh thành phố Hà Nội năm 2016”, Chương trình thiết thực thi đua chào mừng kỉ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2016); Nhằm đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng tổ chức hoạt động Hội cho cán, hội viên, thanh niên trên địa bàn Thành phố; từng bước tạo nguồn cho đội ngũ cán bộ xây dựng, phát triển công tác Hội và phong trào thanh niên Thành phố Hà Nội trong thời gián tới, Hội LHTN Thành phố tổ chức Trại huấn luyện Nguyễn Chí Thanh thành phố Hà Nội năm 2016, cụ thể:
1. Thời gian: 05 ngày, từ ngày 13/9/2016 đến hết ngày 17/9/2016 (từ thứ Ba đến thứ Bảy)
2. Địa điểm: Trường Lê Duẩn (306 Kim Mã, Cầu Giấy, Hà Nội)
3. Nội dung: Huấn luyện nghiệp vụ , kỹ năng thu hút tập hợp thanh niên cho đội ngũ cán bộ chủ chốt tại Hội LHTN và các Hội, CLB trực thuộc.
4. Kinh phí:
- Mỗi trại sinh khi đăng kí tham gia phải tự túc đóng kinh phí ăn nghỉ và tài liệu là: 1.500.000 (Một triệu năm trăm nghìn đồng).
5. Hình thức: Huấn luyện tập trung và hoàn thành khóa huấn luyện sẽ được cấp giấy chứng nhận Huấn luyện viên cấp Thành phố.
Hội tình nguyện Thắp lửa trái tim thông báo chọn cử 02 – 03 trại sinh, cán bộ Hội tham gia trại huấn luyện đạt các điều kiện tiêu chuẩn sau:
- Có độ tuổi từ 18 – 35. Có uy tín trong hội viên, thanh niên, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, ưu tiên cán bộ Hội chủ chốt
- Chưa được công nhận Huấn luyện viên cấp I Quốc gia.
- Yêu thích và có nguyện vọng tham gia công tác huấn luyện của Hội LHTN Việt Nam, hội đủ các điều kiện làm huấn luyện viên cho Hội; có thể phát triển thành lực lượng nòng cốt xây dựng Hội đồng huấn luyện.
- Sức khỏe tốt, đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung của Trại huấn luyện
*Lưu ý:
Hội viên đăng kí tham gia trước ngày 07/8/2016 (thứ Tư).
Mọi chi tiết liên hệ: Đ/c Nguyễn Thị Hằng - Trợ lý Trưởng Ban Đô thị – SĐT: 0963.991.294.
Email: hangctxhk62@gmail.com