THÔNG BÁO HỌP LÃNH ĐẠO HỘI

THÔNG BÁO
Họp Ban lãnh đạo Hội tình nguyện Thắp lửa Trái tim

Thời gian: 13h30 ngày 18/10/2014 (thứ Bảy).
Địa điểm: Phòng họp gác 3 Thành đoàn Hà Nội (14A – Phan Chu Trinh – Hoàn Kiếm).
Thành phần tham dự:
- Chủ tịch, phó Chủ tịch, Trưởng ban, phó Trưởng ban, Thư ký, Trợ lý
- Chủ nhiệm, phó Chủ nhiệm các Câu lạc bộ trực thuộc Hội
- Đội trưởng các đội.
Nội dung:
- Thống nhất xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2015
- Thống nhất hoạt động 3 tháng cuối năm 2014
- Củng cố nhân sự cho cơ cấu tổ chức mới.
Trang phục:
- Ưu tiên số 1: Áo LHO.
- Ưu tiên số 2: Áo Thanh niên Việt Nam
- Trường hợp không có áo LHO hoặc áo Thanh niên Việt Nam hoặc gặp vấn đề thời tiết, đề nghị mặc áo Trắng.
- Do có chụp ảnh tập thể và từng ban, vì vậy đề nghị Không mặc quần short, quần ngố tới dự họp.
Yêu cầu:
- Các đồng chí Trưởng ban, Trợ lý Trưởng ban thông báo cho lãnh đạo Ban mình, câu lạc bộ do Ban quản lý đồng thời có trách nhiệm thống kê số lượng tham dự; cử người lập danh sách gửi về Văn phòng Hội trước 12h ngày 15/10/2014.
Đồng chí nào không thể tham gia phải thông tin trực tiếp cho đồng chí tổng hợp danh sách của Ban đó.
- Các lãnh đạo Ban chủ động nghiên cứu nội dung họp đã nêu trên và chuẩn bị trước các ý kiến thảo luận để cuộc họp diễn ra nhanh gọn.


CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)


Phạm Minh Trang