Thông báo thu quỹ Hội năm 2013

HỘI TÌNH NGUYỆN
THẮP LỬA TRÁI TIM
***
Số: 012013 - TB/HTN


THÔNG BÁO THU QUỸ HỘI NĂM 2013


Nhằm mục đích xây dựng Quỹ Hội để hỗ trợ các hoạt động sắp tới trong năm 2013; đồng thời hỗ trợ để đem lại quyền lợi chính đáng cho các Hội viên chính thức, Ban Tài chính Hậu cần (TCHC) trân trọng thông báo kế hoạch thu quỹ Hội như sau:
1. Thời gian: từ ngày 09 đến ngày 15/1/2013.
2. Hình thức:
- Đóng riêng theo quý. Hội phí quý I là: 30 000 VND.
- Đóng một lần cho cả năm 2013. Hội phí là: 100 000VND.
3. Toàn thể Hội viên chính thức sẽ đóng quỹ Hội cho Phó ban phụ trách. Các Phó ban đôn đốc việc nộp Hội phí của Hội viên mình quản lý, trực tiếp thu, tổng hợp, chuyển về cho đồng chí Nguyễn Thị Minh Trang - Phó ban TCHC theo số điện thoại: 0906 215 530 hoặc nick chat: minhtrang_nguyen1690 trong thời gian quy định.
Những Hội viên chính thức nào chưa thể thực hiện trách nhiệm này có thể trình bày cụ thể nguyên nhân tới Phó ban hoặc Trưởng ban để xin gia hạn. Những trường hợp cố tình trốn tránh, Ban lãnh đạo Hội sẽ xem xét kỷ luật.
4. Hội viên dự bị có thể đề xuất với Phó ban phụ trách để thực hiện đóng Quỹ hội và thi qua Học viên Nai Vàng, trở thành Hội viên chính thức. Đề nghị các đồng chí Phó ban chuyển danh sách những Hội viên này đến Ban Tổ chức và Ban TCHC trong thời gian nộp Quỹ.
Mọi ý kiến đóng góp và thắc mắc vui lòng liên hệ với đ/c Nguyễn Thị Minh Trang.


PHÓ CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH HẬU CẦNTạ Thị Tuyến