Hoạt động cao điểm giữ gìn vệ sinh môi trường Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

THÔNG BÁO

Tham gia hoạt động cao điểm giữ gìn vệ sinh môi trường
chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 - 2017

--------------------------------

Thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 - 2017, kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 – 12/2012); Thực hiện sự chỉ đạo của Thành đoàn Hà Nội; Hội tình nguyện Thắp lửa trái tim tham gia hoạt động cao điểm giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố, cụ thể như sau:
I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: từ 8h30 đến 10h30 ngày 15/12/2012 (thứ Bảy)
2. Địa điểm:
- Địa điểm hoạt động: con đường gốm sứ ven Sông Hồng.
- Địa điểm tập trung: Bảo tàng lịch sử Việt Nam số 1 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. (tập trung tại ngã ba Tràng Tiền - Trần Khánh Dư).

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Lau, rửa bức tường gốm sứ và nhặt rác dọc theo con đường gốm sứ ven sông Hồng.

III. THÀNH PHẦN VÀ SỐ LƯỢNG THAM GIA
- Thành phần:
+ Hội viên chính thức, hội viên dự bị LHO;
+ Các lực lượng khác muốn tham gia.
- Số lượng: không hạn chế.

IV. YÊU CẦU:
- Trang phục: áo xanh thanh niên Việt Nam hoặc áo đồng phục LHO. Trường hợp trời lạnh có thể mặc áo khoác bên ngoài. Hạn chế mang túi xách, ba lô gây cản trở tới công việc lao động.
- Về tác phong, thái độ làm việc: yêu cầu nghiêm túc, tuân theo sự hướng dẫn của người phụ trách.
- Tập trung đúng giờ (8h30).

V. KINH PHÍ HỖ TRỢ
Mỗi tình nguyện viên tham gia hoạt động nhận mức kinh phố hỗ trợ đi lại: 30.000đ/1 người.

VI. ĐĂNG KÝ VÀ LIÊN HỆ NGƯỜI PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chính: đ/c Phạm Minh Trang – Trường ban Phong trào. Email: trangpm@thapluatraitim.vn. SĐT: 094.220.9599
- Hỗ trợ: đ/c Phùng Khánh Thiện – Phó trưởng ban Tổ chức. Email: phungkhanhthien@thapluatraitim.vn. SĐT: 0168.993.6387
Các đồng chí Trưởng, phó ban căn cứ thông báo này để triển khai thông báo tới hội viên. Đồng thời cử 01 đồng chí lãnh đạo tổng hợp danh sách hội viên tham gia hoạt động, gửi email danh sách về cho Văn phòng Hội tại địa chỉ CuongLM@ThapLuaTraiTim.VN.
Các trường hợp không phải hội viên LHO thì đăng ký trực tiếp cho 2 đồng chí phụ trách ở trên.
Thời hạn đăng ký: 23h00 thứ Tư ngày 12/12/2012.

TM BAN LÃNH ĐẠO
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Phạm Minh Trang