Thông báo tham gia tập huấn chiến dịch mùa hè thanh niên tình nguyện

1. Căn cứ thông tri triệu tập của Thành đoàn Hà Nội, Ban lãnh đạo Hội tình nguyện Thắp lửa trái tim yêu cầu:
- 100% lãnh đạo Hội từ cấp phó trưởng ban trở lên phải tham gia lớp tập huấn (ai rảnh buổi nào tham gia buổi đó, không yêu cầu học cả ngày, trừ thứ bảy và chủ nhật).
- Mỗi ban chọn lực lượng luân phiên tối thiểu 5 bạn Hội viên tham gia lớp tập huấn (đảm bảo mỗi buổi đủ 5 người một ban).
- Đồng chí nào không tham gia buổi nào thì không được tham gia đi thực tế vào ngày cuối cùng.
2. Thời gian nộp danh sách: sáng ngày 20 tháng 5 năm 2009 (khi đến dự khai giảng lớp tập huấn)
3. Ban Tổ chức phụ trách đợt tập huấn: yêu cầu các ban nộp danh sách và liên hệ với các đồng chí có tên sau:
- Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Lê Minh Thái - Trưởng ban, SĐT: 0979967820.
- Hỗ trợ có : Đồng chí : Nguyễn Đức Thành - Trợ lý trưởng ban Tổ chức, SĐT: 0945588130, đồng chí Cù Thị Hà An – phó trưởng ban tổ chức, SĐT: 0934524234
Lưu ý: Đồng chí Thái đại diện cho Hội tổng hợp danh sách tham gia tập huấn, liên hệ với Ban TN trường học Thành đoàn để đăng ký cho Hội viên tham gia. (cần liên hệ với chủ tịch trước khi liên hệ với Ban Trường học)