- Thời gian: từ 7h00 đến 12h00 ngày 11/4/2017 (thứ Năm). - Địa điểm: Chùa Lưu Bái Tự - đường Phúc Diễn - phường Phúc Diễn - quận Bắc Từ Liêm. - Nội dung hoạt động: Tham gia

Hiện nay, Ban Đoàn kết Thanh niên và địa bàn dân cư Thành đoàn Hà Nội có khoảng 5 tấn quần áo cũ đã lọc (người lớn, trẻ em) đang được tập kết tại số 1 Tăng Bạt Hổ - Hai Bà Trưng -

Thực hiện Công văn số 84 CV/HHN của Ủy ban Hội LHTN thành phố Hà Nội về việc tham gia Lễ hưởng ứng ngày nhà vệ sinh Thế giới năm 2016, Hội tình nguyện Thắp lửa trái tim tuyển TNV

Thực hiện Thông tri triệu tập số 02 TT/HHN của Ủy ban Hội Thành phố Hà Nội - Hội LHTN Việt Nam về việc triệu tập học viên tham gia lớp tập huấn Hội Liên Hiệp thanh niên Thành phố

1. Thời gian - Sơ duyệt: Ngày 11/10, 18h30 - Tổng duyệt: Ngày 12/10, 16h00 - Chính thức: Ngày 13/10, 17h00 (Truyền hình trực tiếp) 2. Số lượng - 20 - 30 TNV