Thực hiện quyết định số 6790QĐ – UBND ngày 10/12/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức cơ quan của Đảng, Uỷ

"Vòng Tay Yêu Thương 2013" là chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động thường niên do LHO tổ chức.

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN HÈ TẠI CHÙA HƯƠNG

Ghi nhận của chúng tôi về hành trình tìm kiếm nhà trọ của đội TNV LHO vào ngày 26/6 xung quanh địa điểm thi tại khu vực Ba Đình, Hà Nội trong những ngày sát kì thi tuyển sinh Đại

Nhật ký ngày 27/6

Hôm nay cũng như bao ngày đi tình nguyện khác, tôi lên đường với chiếc ao xanh quen thuộc, chiếc xe wave RSX 110 cùng với sổ, bút, giấy ghi chép và đặc biệt là bạn đường của tôi,

Vào đời

Rồi ngày ấy cũng đến. Cái ngày mà cô đã mong chờ kinh lên được. Hôm nay, LHO sẽ đưa cô vào đời!