BIÊN BẢN HỌP LÃNH ĐẠO HỘI

HỘI TÌNH NGUYỆN

THẮP LỬA TRÁI TIM

***

Số: 0109/BB-LHO

BIÊN BẢN HỌP LÃNH ĐẠO HỘI


Thời gian bắt đầu: 08 giờ 15 phút, ngày 04 tháng 09 năm 2013.

Địa điểm: Ocha Tea house (số 01, Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội).

Thành phần tham dự:

Chủ tịch: Nguyễn Đình Trung.

Phó Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức: Nguyễn Thảo Minh.

Phó Chủ tịch, Trưởng ban Tài chính Hậu cần: Tạ Thị Tuyến.

Phó Chủ tịch, Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Thu Phương.

Ủy viên BCH, Phó ban Tổ chức: Phùng Khánh Thiện.

Ủy viên BCH, Phó ban Tài chính Hậu cần: Lê Hà Anh.

Ủy viên BCH, Phó ban Đối ngoại Truyền thông: Nguyễn Ngọc Diệp.

Ủy viên BCH, Phó Chánh Văn phòng Hội: Phạm Đình Duy.

Ủy viên BCH, Phó Chánh Văn phòng: Lại Mạnh Cường.

Ủy viên BCH, Phó ban Phong trào: Dương Hoàng Vũ.

Ủy viên BCH, Phó ban Phong trào: Trần Thủy Ngân.

Trợ lý Phó ban Phong trào: Trần Ánh Dương.

Trợ lý Phó ban Phong trào: Vương Văn Sang.

Trợ lý Phó ban Tài chính Hậu cần: Trần Thái Hưng.

Chủ tọa cuộc họp: Đ/c Nguyễn Đình Trung (Chủ tịch).

Thư ký: Lại Mạnh Cường.

Nội dung cuộc họp:

1. Ra soát, thống nhất lại văn bản về Tổ chức bộ máy LHO.

Ban chấp hành đã đi đến thống nhất chung về các chức danh lãnh đạo Hội, điều

chỉnh một số chi tiết về thể thức trình bày của bản Tổ chức bộ máy LHO. Chi tiết đã được

Văn phòng Hội và Ban Tổ chức ghi nhận để nhanh chóng hoàn chỉnh.

2. Về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội.

Trưởng ban Phong trào gửi báo cáo nhanh kết quả hoạt động từ đầu năm tới nay của

ban Phong trào. Nêu ra các ưu khuyết điểm và đưa ra đề nghị tăng thêm nhân lực hỗ trợ

cho các Phó ban Phong trào.

Các Phó ban và Trợ lý Phó ban Phong trào có mặt trong cuộc họp nghiêm túc nhìn

nhận những khuyết điểm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài ra, một số ý kiến đề xuất thay đổi và bổ sung nhân sự.

Qua trao đổi và lắng nghe những phân tích của Chủ tịch, cuộc họp đã đi đến nhất trí

về việc giữ nguyên cơ cấu tổ chức Hội, chấp nhận các đề xuất bổ sung nhân lực hỗ. Tuy

nhiên phải thay đổi phương thức hoạt động. Một mặt, đề cao sự phối hợp giữa các phòng

ban. Cụ thể: Văn phòng Hội phối hợp với Ban Tài chính Hậu cần tổ chức họp giao ban

công tác tháng, thành phần gồm có: Chủ tịch, Trưởng các phòng ban; thống nhất quy trình

thông tin liên lạc trong Ban chấp hành: đăng tải và cập nhật thông tin trên website, liên

lạc nhắc nhở nhau nhận văn bản. Mặt khác, quản lý và điều hành tốt các đội – nhóm tình

nguyện tham gia hoạt động với Hội. Cụ thể, đ/c Trần Thủy Ngân chịu trách nhiệm nắm đội

tình nguyện “Dấu chân tuổi trẻ”.

3. Về hoạt động “Mr&Miss LHO” lần thứ II.

Được kỳ vọng là hoạt động dài hơi, thu hút thêm nhiều nhân tố mới tìm đến với Hội. Vòng

chung kết dự kiến diễn ra vào tháng 04 năm 2014.

Giao đ/c Tạ Thị Tuyến chủ trì hoạt động. Trước mắt xây dựng quy trình hoạt động, kịch

bản hoạt động, phân công nhiệm vụ để trình Ban chấp hành thảo luận thông qua trong thời

gian sớm nhất.

Cuộc họp kết thúc vào 22 giờ 30 phút, ngày 04 tháng 09 năm 2013 ./.

Thư ký

Chủ tọa

Lại Mạnh Cường

Nguyễn Đình Trung

Nơi nhận:

- Hòm thư điện tử các đồng chí trong BCH Hội.

- Đăng công khai trên website Hội, facebook Hội.

- Lưu Văn phòng.