HỌP TIẾP SỨC MÙA THI GIAI ĐOẠN 2

1. Thời gian: 08h00 sáng ngày 23/06/2013

2. Địa điểm tập trung: Gác 4 Thành Đoàn Hà Nội, 14A Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm

3. Số lượng yêu cầu: 100% tình nguyện viên tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi

4. Nội dung công việc: Triển khai họp toàn đội tình nguyện viên tiếp sức mùa thi năm 2013. Trong đó:
- Báo cáo các nội dung đã triển khai và kết quả trong giai đoạn 1
- Giao lưu gặp mặt toàn bộ tình nguyện viên tham gia hoạt động lần này.
- Phân công công tác triển khai cho giai đoạn 2. Bao gồm tiếp sức mùa thi tại bến và tiếp sức mùa thi trực tuyến. Đồng thời chia đội cố định tại các bến xe.

5. Chú ý: Các bạn mặc lịch sự, khi đến nói chuyện nhỏ nhẹ, đi trực tiếp lên tầng 4 không đợi chờ dắt díu nhau gây ồn ào mất trật tự. Các bạn mang thêm giấy để ghi chú lại các công tác phân công

6. Phụ trách:
Liên hệ: 096 213 8890 (Thiện).

HỌP TIẾP SỨC MÙA THI GIAI ĐOẠN 2