Biên bản củng cố Nhân sự, Hoạt động ban ngày 21/02/2012 tại Café Hồng trà – 26 Liễu Giai

Ra quân tháng cao điểm năm an toàn giao thông tại các điểm chốt giao thông Cát Linh - Tôn Đức Thắng