Ngày hội việc làm thanh niên Thủ đô lần thứ IV - 2012 là cơ hội tốt cho các bạn Đoàn viên, thanh niên, sinh viên và lao động trẻ Thủ đô được hỗ trợ, tư vấn, tìm kiếm công việc

Biên bản củng cố Nhân sự, Hoạt động ban ngày 21/02/2012 tại Café Hồng trà – 26 Liễu Giai

Với phương châm Tình Nguyện hướng tới cộng đồng, sẻ chia và giúp đỡ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn Thủ Đô và các tỉnh lân cận, Hội tình nguyện Thắp Lửa Trái Tim