Một tuần sống cùng MTV EXIT đã trôi qua, để lại trong mỗi tình nguyện viên biết bao nhiêu cảm xúc. Một tuần với MTV EXIT thực sự là một tuần đầy ý nghĩa. 

Biên bản củng cố Nhân sự, Hoạt động ban ngày 21/02/2012 tại Café Hồng trà – 26 Liễu Giai

Ra quân tháng cao điểm năm an toàn giao thông tại các điểm chốt giao thông Cát Linh - Tôn Đức Thắng

Với phương châm Tình Nguyện hướng tới cộng đồng, sẻ chia và giúp đỡ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn Thủ Đô và các tỉnh lân cận, Hội tình nguyện Thắp Lửa Trái Tim