Tổ chức CLB Thắp sáng niềm tin

A. KHÁI QUÁT
I. Chia các Ban theo chức năng, nhiệm vụ

Các ban chuyên môn thực hiện các chức năng, nhiệm vụ mang tính chuyên môn theo tên gọi. Ban chuyên môn gồm: ban Tổ chức – Sự kiện, ban Đối ngoại - Truyền thông, ban Tài chính - Hậu cần.

II. Cơ cấu các Ban, mỗi Ban gồm:

1. 01 Phó Chủ tịch - kiêm Trưởng ban.
2. Các Uỷ viên.
3. Hội viên.

B. TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

I. Chủ tịch (Phạm Hoàng Lan Anh - Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ):
- Phụ trách chung các hoạt động của CLB.
- Phụ trách chính các Trưởng ban.

II. Phó Chủ tịch– Trưởng ban Tổ chức – Sự kiện (Quách Thị Thu Trang - Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ):

Nhiệm vụ của Ban:
- Quản lý thông tin cá nhân, kỹ năng, sở trường, nguyện vọng và các thông tin khác của mọi thành viên trong CLB. Cung cấp đủ nguồn nhân lực cho các hoạt động, phát huy được khả năng và nguyện vọng của các thành viên.
- Tổ chức các sự kiện, chương trình theo quyết định và định hướng chung của Ban quản trị. Chủ động đề xuất với Ban quản trị về việc tổ chức các sự kiện.
- Chuyên trách viết các nội dung dự án, lên kế hoạch chương trình và phối hợp với Ban Tài chính dự trù kinh phí xin tài trợ.

III. Phó Chủ tịch – Trưởng ban Đối ngoại, Truyền thông (Nguyễn Mai Hương - Trường THPT Hà Nội - Amsterdam):


Nhiệm vụ của Ban:

- Xây dựng hình ảnh của CLB qua việc: Quản lý, phát triển Forum, viết bài, đưa tin và triển khai các hình thức PR và tìm kiếm cơ hội hợp tác cho CLB.
- Cập nhật thông tin hoạt động của các tổ chức, câu lạc bộ, cá nhân trong các lĩnh vực có liên quan để tìm kiếm cơ hội hợp tác.
- Thiết kế tài liệu, ấn phẩm, poster, video clip... cho các chiến dịch truyền thông của CLB.
- Phối hợp với Ban Tổ chức - Sự kiện lên chương trình chi tiết các sự kiện của CLB.

V. Phó Chủ tịch – Trưởng ban Tài chính, Hậu cần (Trương Hà Hiền Minh- Trường THPT Phạm Hồng Thái):

Nhiệm vụ của Ban:

- Quản lý thu chi của CLB.
- Quản lý các đồ dùng, thiết bị, tài sản của CLB.
- Khảo sát giá và mua các vật dụng, thiết bị liên quan đến chương trình, dự án, lên kế hoạch chi tiêu.
- Chăm lo đời sống tinh thần cho các thành viên của CLB.