Vào ngày 15/01/2012 vừa qua, đúng như dự kiến, CLB Thắp sáng niềm tin – LFC đã có một buổi từ thiện thành công tốt đẹp tại chùa Bồ Đề và chùa Cầu Cá

Câu lạc bộ tình nguyện Thắp sáng niềm tin (Lighting faith club - LFC) là tên mới của CLB Vì các nạn nhân chất độc da cam (Agent Orange Club - AOC) được thành lập từ một nhóm học

TỔ CHỨC BỘ MÁY, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ BAN CHẤP HÀNH CÂU LẠC BỘ TÌNH NGUYỆN THẮP SÁNG NIỀM TIN

Câu lạc bộ tình nguyện Thắp sáng niềm tin là một tổ chức hoạt động xã hội phi lợi nhuận dựa trên cơ sở điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Câu lạc bộ tình nguyện Thắp