Năm 2013 là năm đầu tiên Hội tình nguyện Thắp Lửa Trái Tim triển khai tuyển tình nguyện viên từ nguồn ngoài Hội, bởi vậy, buổi gặp mặt được tổ chức để anh em tình nguyện viên có