Biên bản củng cố Nhân sự, Hoạt động ban

Biên bản củng cố Nhân sự, Hoạt động ban


I/ Thời gian, địa điểm:
- Thời gian: 18h ngày 21/02/2011 (thứ ba)
- Địa điểm: Café Hồng trà – 26 Liễu Giai
II/ Thành phần:
- Ban Đối Ngoại – Truyền Thông
+ Trưởng Ban: Đ/c Trần Bích Trang
+ Phó ban: Đ/c Nguyễn Tất Thắng; Đ/c Nguyễn Ngọc Diệp; cùng các đồng chí đội trưởng.
- Khách mời: Đ/c Chủ Tịch; Đ/c Trịnh Hồng Vân (Thư ký CT) và các Đ/c Trưởng Ban khác.
III/ Nội dung cuộc họp:

Gặp mặt đầu năm.
Những khó khăn, thực trạng và phương hướng giải quyết, phân công nhiệm vụ của mảng Truyền Thông.
* Thực trạng:

- Bộ phận truyền thông, viết bài, đưa tin, chụp ảnh đang còn thiếu nhân sự.
- Phân công trách nhiệm nội bộ chưa tốt.
* Phương hướng giải quyết, phân công nhiệm vụ :
Giao đ/c Nguyễn tất Thắng – Phó trưởng ban phụ trách chung.
Đ/c Nguyễn Thị Hoạt hỗ trợ (đội trưởng đội viết bài).
- Có trách nhiệm trao đổi với người phụ trách chính các hoạt động chung của Hội để lấy lại ảnh, thông tin hoạt động về đưa lên Web Hội.
- Yêu cầu đội trưởng phụ trách các hoạt động cử người chủ động chụp lại ảnh hoạt động gửi về cho đ/c Hoạt qua mail, yahoo.
- Tích cực, chủ động tìm kiếm, phát triển thêm hội viên cho đội.
3. Những khó khăn, thực trạng và phương hướng giải quyết, phân công nhiệm vụ của mảng Đối Ngoại.
* Thực trạng:
- Đội Xin tài trợ:
+ Đ/c Thảo – đội trưởng đội xin tài trợ xin thôi không đảm nhiệm chức vụ được giao.
+ Đội xin tài trợ còn thiếu về nhân sự, thời gian qua chưa triển khai tốt hoạt động xin tài trợ cho Hội.
+ Kỹ năng còn hạn chế.

- Đội Người mẫu:
+ Đ/c Huyền Trang – đội trưởng đội người mẫu vì lý cá nhân không đảm nhận công việc được giao.
+ Đội người mẫu còn thiếu nhân sự và chưa có hoạt động.
- Đội MC: vẫn còn thiếu về nhân sự.
* Phương hướng giải quyết, phân công nhiệm vụ :
- Đề cử đ/c Trịnh Hồng Vân – Thư ký CT về giữ vị trí đội trưởng đội xin tài trợ cho tới khi tìm được người có năng lực tốt để thay thế.
- Đ/c Đặng Thu Dung đội phó.
- Xây dựng mẫu hồ sơ xin tài trợ chung.
- Tìm và giới thiệu người thực sự có năng lực, tâm huyết với Hội về giữ các chức vụ: 1 đội trưởng và 2 đội phó đội người mẫu.
- Tạm thời các hoạt động của đội người mẫu liên hệ với đ/c Nguyễn Ngọc Diệp – Phó trưởng ban. Đ/c Diệp có trách nhiệm tổng hợp thông tin, công việc cụ thể gửi về đ/c Trần Bích Trang – Trưởng Ban ĐN – TT.
- Chủ động tìm kiếm, phát triển thêm hội viên cho đội MC.
4. Đ/ c Chủ tịch phát biểu ý kiến.
Đề nghị các đ/c được phân công thực hiện tốt công việc của mình.
Cuộc họp kết thúc vào hồi 20h30.
Chân thành cảm ơn!