Ghi nhận của chúng tôi về hành trình tìm kiếm nhà trọ của đội TNV LHO vào ngày 26/6 xung quanh địa điểm thi tại khu vực Ba Đình, Hà Nội trong những ngày sát kì thi tuyển sinh Đại

Năm 2013 là năm đầu tiên Hội tình nguyện Thắp Lửa Trái Tim triển khai tuyển tình nguyện viên từ nguồn ngoài Hội, bởi vậy, buổi gặp mặt được tổ chức để anh em tình nguyện viên có

Hội tình nguyện Thắp Lửa Trái Tim kết hợp cũng nhóm thanh niên tình nguyện VEXIT tổ chức chương trình Big game tháng 1 - 2013

Nhằm mục đích xây dựng Quỹ Hội để hỗ trợ các hoạt động sắp tới trong năm 2013; đồng thời hỗ trợ để đem lại quyền lợi chính đáng cho các Hội viên chính thức, Ban Tài chính Hậu cần

Biên bản củng cố Nhân sự, Hoạt động ban ngày 21/02/2012 tại Café Hồng trà – 26 Liễu Giai

Biên bản họp Ban lãnh đạo Phong trào