- Thời gian: từ 7h00 đến 12h00 ngày 11/4/2017 (thứ Năm). - Địa điểm: Chùa Lưu Bái Tự - đường Phúc Diễn - phường Phúc Diễn - quận Bắc Từ Liêm. - Nội dung hoạt động: Tham gia