Đã 4 năm trôi qua kể từ cái lần đầu tiên đi tình nguyện, nhưng tình cảm dành cho nó không lúc nào khiến tôi thôi nhung nhớ. Từng nụ cười, từng khuôn mặt như hiện ra rõ rệt và nồng

Nhật ký Sóc Sơn 2009

Hê lố ae 2S!!!
...hum nay lại là ngày 11 nè là ngày mình

Hội tình nguyện Thắp lửa trái tim là tổ chức tình nguyện rộng rãi của công dân Việt Nam có tinh thần tình nguyện, lòng nhân ái, có nhu cầu tham gia một sân chơi chung.