Họp ban chấp hành LHO 16/12/2012

(LHO NEWS) - Họp ban chấp hành Thắp Lửa Trái Tim cuối năm

HỘI TÌNH NGUYỆN
THẮP LỬA TRÁI TIM
***Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2012

THÔNG BÁO
HỌP BAN CHẤP HÀNH HỘI TÌNH NGUYỆN THẮP LỬA TRÁI TIM

Thời gian: 8h00 ngày 16/12/2012 (Chủ Nhật)
Địa điểm: Phòng họp gác 3 Thành Đoàn Hà Nội (14A Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Thành phần:
Toàn thể lãnh đạo các ban.
Các hội viên tâm huyết với hoạt động của Hội.
Trang phục: Mặc lịch sự.
Nội dung:
1. Lãnh đạo các Ban báo cáo tình hình hoạt động của bản thân trong năm 2012.
2. Sửa đổi, bổ sung, kiện toàn cơ cấu – tổ chức – điều lệ Hội.
3. Triển khai một số dự án trong thời gian sắp tới.
Lưu ý:
Yêu cầu các lãnh đạo Ban chuẩn bị trước các nội dung theo mẫu Văn phòng Hội gửi kèm thông báo để cuộc họp tiến hành nhanh chóng, chất lượng.
Lãnh đạo Ban nào không tham dự họp được, đề nghị thông báo với Văn phòng Hội (Phó Văn phòng Lại Mạnh Cường – sđt: 01649 582 588) trước 12h00 ngày 15/12/2012 (Thứ Bảy).
T/M BAN LÃNH ĐẠO HỘI
Chủ tịch

Nguyễn Đình Trung


Nguồn: Thắp lửa trái tim

Các tin khác :

[Trở về]


Bình luận

  • Fatal Error

    Thông tin: Fatal Error: could not open XML input (http://dantri.com.vn/tamlongnhanai.rss)