Mừng LHO tuổi lên 8

“Mỗi trái tim, triệu tấm lòng” - tinh thần của LHO hi vọng sẽ kêu gọi và truyền lửa được nhiều hơn những bạn trẻ có tấm lòng thiện nguyện, để chúng ta cùng nhau làm được nhiều việc hơn xây dựng một cộng đồng trẻ văn minh, có ích cho xã hội và giàu lòng nhân ái.

Quảng cáo