Hoạt động tình nguyện tại trại phong Quả Cảm 8.2010

(LHO NEWS) - Hình ảnh ghi được tại trại phong Quả Cảm 8.2010 của LHO

Hoạt động tình nguyện tại trại phong Quả Cảm 8.2010

Hoạt động tình nguyện tại trại phong Quả Cảm 8.2010

Hoạt động tình nguyện tại trại phong Quả Cảm 8.2010

Hoạt động tình nguyện tại trại phong Quả Cảm 8.2010

Hoạt động tình nguyện tại trại phong Quả Cảm 8.2010

Hoạt động tình nguyện tại trại phong Quả Cảm 8.2010

Hoạt động tình nguyện tại trại phong Quả Cảm 8.2010

Hoạt động tình nguyện tại trại phong Quả Cảm 8.2010

Hoạt động tình nguyện tại trại phong Quả Cảm 8.2010

Hoạt động tình nguyện tại trại phong Quả Cảm 8.2010

Hoạt động tình nguyện tại trại phong Quả Cảm 8.2010

Hoạt động tình nguyện tại trại phong Quả Cảm 8.2010

Hoạt động tình nguyện tại trại phong Quả Cảm 8.2010

Hoạt động tình nguyện tại trại phong Quả Cảm 8.2010

Hoạt động tình nguyện tại trại phong Quả Cảm 8.2010

Hoạt động tình nguyện tại trại phong Quả Cảm 8.2010


Nguồn: Thắp lửa trái tim

Các tin khác :

[Trở về]


Bình luận

  • Fatal Error

    Thông tin: Fatal Error: could not open XML input (http://dantri.com.vn/tamlongnhanai.rss)