Thông báo thay đổi Tổ chức bộ máy Hội

Sau 4 tháng thay đổi tổ chức bộ máy Hội, căn cứ vào kết quả hoạt động thực tế, Ủy ban Hội đã tiến hành họp và thống nhất tiếp tục thay đổi cơ cấu của tổ chức Hội và bổ sung thêm nhân sự phụ trách các phần việc

Điều lệ Hội tình nguyện Thắp lửa Trái tim (Sửa lần 5 ngày 01 tháng 06 năm 2015)

(Điều lệ Hội tình nguyện Thắp lửa Trái tim chỉnh sửa lần 5 ngày 01 tháng 06 năm 2015)

Điều lệ Hội tình nguyện Thắp lửa Trái tim

(Điều lệ Hội tình nguyện Thắp lửa Trái tim chỉnh sửa lần 4 ngày 10 tháng 10 năm 2014)

Mẫu đơn đăng ký tham gia Hội Tình nguyện Thắp Lửa Trái Tim

Mẫu viết đơn đăng ký tham gia Hội Tình nguyện Thắp Lửa Trái Tim

Tổ chức Hội Tình Nguyện Thắp Lửa Trái Tim

Tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ ban chấp hành Hội Tình nguyện Thắp Lửa Trái Tim

Điều lệ Hội Tình Nguyện Thắp Lửa Trái Tim

Hội tình nguyện Thắp lửa trái tim là tổ chức tình nguyện rộng rãi của công dân Việt Nam có tinh thần tình nguyện, lòng nhân ái, có nhu cầu tham gia một sân chơi chung.

Lễ tuyên dương thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác

Ngày 9/5/2009, tại Nhà văn hóa Học sinh Sinh viên Hà Nội sẽ diễn là buổi tuyên dương các gương mặt thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Quảng cáo